Stap 4 - Keuren

Nadat je de problemen van werknemers inzake werkbaar werk grondig hebt geanalyseerd, heb je bepaald wat er precies moet veranderen. Om de werkbaarheid van jobs in jullie onderneming te verbeteren, heb je een voorstel of vraag geformuleerd die je binnenkort zal voorleggen aan de werkgever. Ondertussen dacht je ook al na over argumenten die je daarbij kan gebruiken. En over de mogelijke steun die je bij anderen kan vinden om de werkgever mee over de streep te trekken.

In deze laatste stap ga je vastleggen welke stappen je concreet gaat nemen om je voorstel naar de praktijk te vertalen: wie ga je contacteren en wanneer? Op welke manier? Met welke bedoeling? En hoe ga je er straks over waken dat de uitgevoerde acties tot de gewenste resultaten leiden?