Stap 2 - Kiezen

Je hebt een duidelijk zicht op de factoren die de werkbaarheid van jobs in de onderneming beïnvloeden. Enerzijds heb je oorzaken en gevolgen van de knelpunten die je vaststelde in kaart gebracht. Je hebt de werkbaarheid van jobs in jouw onderneming grondig onderzocht en je kan nu verklaren waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Anderzijds heb je ook al een idee hoe werkbaar werk er idealiter uit zou moeten zien.

In deze stap komt het er op aan om strategische keuzes te maken. Welke zaken pak je aan? Welke niet? En wat wil je precies bereiken?

Ga naar stap 2 van het stappenplan