Partners

Met ‘Straffe koppen’ is een projectidee vertaald in een concreet instrument dat werknemers ondersteunt die willen inzetten op werkbaar werk. Dit resultaat was alleen mogelijk dank zij de inzet van velen.

Vooreerst zijn er de projectpartners:

SERR Gent en rondom Gent
 promotor Carine De Meester, Liesbet Van Looveren
 ABVV  ESF-partner Bart Potters, Kris Michiels, Katrien Neyt, Annick Clauwaert, Jos Coenen , Patrick Mertens
 ACV  ESF-partner Dries Delissen-Jacobs, Stefaan Peirsman, Jan Neyrinck, Peter De Ridder, Peter De Kreyger, Marie-Jeanne De Pauw 
 ACLVB
 partner Vincent Muhr, Ewald Serraes

Vervolgens de vele lezers van de werkversies en het constructief kritische publiek in de klankbordgroepen.

Richtinggevende informatie werd verkregen via de talrijke interviews met werknemers uit diverse bedrijven uit de Gentse regio.

Verder werden mochten we geregeld het licht zien door de inspirerende insteken van diversiteitsexpert en consultant Ghislain Verstraete (ACSIM).

Het team van het communicatiehuis ‘Magelaan’ heeft zich gebogen over de artistieke en technische vertaalslag van een grijs document naar een gebruiksvriendelijke, aantrekkelijke website.

Maar dé kiem van het product ligt bij de pilootgroep van de 35 werknemersvertegenwoordigers die met veel enthousiasme hun rol als proefkonijnen opnamen en hun ervaringen hierbij deelden. Zonder hen kon het product nooit worden wat het nu is.

We willen alle medewerkers van harte bedanken voor de fijne samenwerking tijdens twee boeiende projectjaren!
....