Over ons


‘Langer werken’ klinkt in deze tijden bijna sloganesk in de oren. Iedereen in Vlaanderen wordt gevraagd zijn of haar steentje bij te dragen tot het opkrikken van de werkzaamheidsgraad. Vele werknemers zien wel het ‘moeten’, maar niet het ‘kunnen’. Ze voelen zich hierin onvoldoende ondersteund, zeker wat betreft de werkbaarheid van hun job.
Het ESF-project* A-LaBeL wil hieraan verhelpen door ‘Adviseurs LAngere en BEtere Loopbanen’ op de werkvloer in te schakelen. Dank zij de subsidiemiddelen van het Europees Sociaal Fonds - Agentschap Vlaanderen en het engagement van de projectpartners, kreeg het projectteam de tijd en de middelen om een innovatief product te creëren dat deze ondersteuning gestalte kan geven.
Twee jaar kneden (april 2012 - maart 2014) in nauwe samenwerking met de diverse partners, resulteerde in “Straffe koppen”. Deze website richt zich tot twee gebruikersgroepen:

  • “Straffe koppen” richt zich tot jou, de werknemer(svertegenwoordiger) die het thema ‘werkbaar werk’ op de werkvloer en bij je werkgever wil aankaarten. Jij vormt de brug tussen je collega-werknemers, leidinggevenden en directie om doelgericht en constructief een verbetering van de jobs mogelijk te maken.
    We noemen jou een ‘straffe kop’. Net als bij het koffiezetten zal je een proces doorlopen dat moet leiden tot doordachte, prikkelende maatregelen. Slappe koffie zal niet gesmaakt worden!
    Dit kan je enkel realiseren in samenwerking met je collega's. Door te overleggen zal je ontdekken dat smaken van werknemers verschillen. En samen zullen jullie moeten zoeken naar werkbaarheidsmaatregelen die bij zoveel mogelijk collega's in de smaak vallen. De vinger aan de pols houden en werkbaarheidssignalen detecteren gebeurt zowel op de werkvloer als er naast. Want ook informele gesprekken ‘bij de koffie’ zijn vaak een waardevolle bron van informatie. Het stappenplan op deze site gidst je doorheen dit proces.
  • “Straffe koppen” richt zich ook tot jou, de vormer of begeleider van die straffe koppen. De Adviseurs Langere en BEtere Loopbanen kunnen jouw hulp gebruiken bij het uitbouwen van hun kennis en vaardigheden. Om meer inzicht te verkrijgen in het thema ‘werkbaar werk’. En om concrete voorstellen of maatregelen te formuleren die de werkbaarheid van jobs positief beïnvloeden. De adviseurs in spe begeleiden bij het invullen van hun stappenplan op maat gekoppeld aan verdiepende excursies, is zeker geen overbodige luxe. Daarom vinden jullie op deze site oefeningen bruikbaar bij de invulling van flexibele vormingsmodules.
       
*Het ESF-project: A-LaBeL (Adviseurs LAngere en BEtere Loopbanen) werd gesubsidieerd met middelen beheerd door het ESF-Agenstschap, binnen het ESF-programma 2007-2013, onder doelstelling 2, oproep Innovatie2010-2011 ronde VII, oproepnummer 208.