Het stappenplan

Het stappenplan

Het STAPPENPLAN WERKBAAR WERK is een instrument voor werknemers die streven naar betere en aangenamere jobs. Het is een middel om het gesprek over werkbaar werk met de werkgever te stimuleren en om jouw kans op slagen te vergroten.

Het STAPPENPLAN WERKBAAR WERK helpt jou als werknemer om na te denken over:

  • concrete knelpunten die werknemers in jullie onderneming ervaren op vlak van werkbaar werk;
  • maatregelen die een structurele oplossing kunnen bieden;
  • een manier om hierover met jullie werkgever in gesprek te gaan.

Door het stappenplan te doorlopen, maak je zelf een plan van aanpak op. Afgestemd op je eigen mogelijkheden en op maat van jullie onderneming zal het plan van aanpak volgende vragen beantwoorden:
  • welke concrete maatregel(en) in jullie onderneming tot meer werkbaar werk kan/kunnen leiden;
  • welke rol jij daarbij kan opnemen en wanneer;
  • wie jou kan helpen;
  • hoe je de werkgever hierover best aanspreekt;
  • welke argumenten je daarbij kan uitspelen;
  • en hoe je een aantal ongewenste effecten kan vermijden.