Wat als het werk de gezondheid van werknemers schaadt?

Ziek worden is geen keuze. Tijdelijke of langdurige arbeidsongeschiktheid is een toestand die je overkomt. Toch wordt in sommige ondernemingen met een beschuldigende vinger gewezen naar werknemers met lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen, zeker wanneer ze arbeidsongeschikt worden. Dit terwijl veel verschillende factoren aan de basis kunnen liggen.

In bepaalde ondernemingen en sectoren zijn ziektecijfers een hot item. Bijvoorbeeld omdat de werkgever er geld door verliest, contracten misloopt of moeite heeft om de planning rond te krijgen. Ziektebriefjes worden er wantrouwig in ontvangst genomen, controledokters zijn er overijverig, afwezigheden worden er uitvoerig gedocumenteerd en werknemers die het werk hervatten worden ontvangen met waarschuwingen tot sancties allerhande, … Kortom, individuele werknemers worden er door de werkgever in het vizier genomen omdat ‘de profiteurs er uit moeten’.

Maar de belangrijkste vragen blijven te vaak onbeantwoord. Wat is de verklaring voor die hoge ziekte- of absenteïsmecijfers? Is er een verband tussen de gezondheidsproblemen van werknemers en het werk dat ze uitvoeren? Waarom melden werknemers zich ziek? Wat kan de werkgever doen om te vermijden dat werknemers uitvallen omwille van gezondheidsproblemen? Als werknemersvertegenwoordiger zijn dit de belangrijkste vragen die jij je stelt. Uitdaging is om de werkgever te overtuigen dat ook hij/zij zelf voordeel kan halen uit een andere aanpak.

Het stappenplan werkbaar werk helpt je alvast op weg!

Ga naar het stappenplan werkbaar werk

(<<) vorige situatie    |   volgende situatie(>>)


Wat als… het werk de gezondheid van werknemers schaadt?