Wat als collega's elkaar de zwarte piet toeschuiven?

Een slechte sfeer op de werkvloer. Collega’s die niet met elkaar overweg kunnen of willen. Jong en oud die met een beschuldigende vinger naar elkaar wijzen. Rivaliteit tussen ploegen of afdelingen. Werknemers die elkaar saboteren. Vaste werknemers die niets moeten weten van interims of omgekeerd…

Spanningen tussen collega’s kunnen een belangrijke negatieve invloed hebben op de arbeidsvreugde, motivatie en geestelijke gezondheid van werknemers. Nochtans komen ze heel vaak voor. Meer zelfs, de praktijk wijst uit dat werknemers die problemen ervaren bij de uitoefening van hun werk dikwijls de reflex hebben om collega’s de schuld te geven voor wat er fout loopt. Ze reageren hun frustratie af op gelijken of ondergeschikten.

Als werknemersvertegenwoordiger is het moeilijk om in dergelijke conflictsituaties je neutrale positie te bewaren, zonder onverschillig te staan tegenover de problemen die collega’s ervaren. De belangrijkste uitdaging die in zulke situaties voor jou is weggelegd, is op zoek te gaan naar de kern van het probleem. Vaak raken mensen op de werkvloer met elkaar in de knoei zonder dat de dieperliggende oorzaken van de wrevel worden blootgelegd. Een kritische blik zal vaststellen dat heel wat conflicten op de werkvloer op een of andere manier te maken hebben met de organisatie van het werk. Daar ligt de juiste sleutel tot verandering!

Het stappenplan werkbaar werk helpt je op weg!

Ga naar het stappenplan werkbaar werk

(<<) vorige situatie    |   volgende situatie(>>)


Wat als… collega’s elkaar de zwarte piet toeschuiven?