Op zoek naar inspiratie voor het werkgelegenheidsplan oudere werknemers (cao 104)?

Sinds kort zijn ondernemingen die meer dan 20 werknemers tewerkstellen verplicht om een ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ op te stellen. Vertegenwoordigers van werkgever en werknemers moeten samen maatregelen uitwerken om jobs van oudere werknemers beter aan te passen aan hun specifieke noden of behoeften. Een ideale gelegenheid om werkbaar werk ter sprake te brengen!

De praktijk leert dat de impact van cao 104 voorlopig beperkt blijft. Dit vooral omdat de belangen van werkgevers en werknemers tijdens de gesprekken vaak te ver uit elkaar blijven liggen. Beide partijen hebben het moeilijk om eensgezind concrete, haalbare maatregelen te formuleren.

Daar waar werkgever en werknemers wel tot een gedragen akkoord komen, wordt vaak terug gegrepen naar oudere, gekende oplossingen: extra verlofdagen op basis van leeftijd of anciënniteit, nieuwe formules van arbeidsduurvermindering, … Her en der worden een beperkt aantal postjes ‘aangepast werk’ gecreëerd. Deze maatregelen kunnen zinvol en broodnodig zijn voor enkelingen, maar hierbij wordt een grote groep werknemers over het hoofd gezien. Soms worden werknemers zelfs extra belast doordat ze de afwezigheid van hun oudere collega’s moeten opvangen. Op langere termijn blijken deze acties slechts een druppel op een hete plaat. Al wordt het werk beter voor een aantal oudere werknemers, de anderen blijven geconfronteerd met de knelpunten van voorheen. Aan het werk op zich verandert er uiteindelijk niets.

Zet daarom zoveel mogelijk in op structurele oorzaken van werkbaarheidsproblemen. En ga voor creatievere oplossingen waar zoveel mogelijk werknemers baat bij hebben.

Ga naar het stappenplan werkbaar werk

Hou ook in het oog dat maatregelen om sommigen meer werkbaar werk te geven, geen ongewenste, negatieve effecten meebrengen voor anderen. Gebruik hiertoe de werkbaarheidstoets.

Ga naar de werkbaarheidstoets(<<) vorige situatie    |   volgende situatie(>>)

Op zoek naar inspiratie voor het werkgelegenheidsplan oudere werknemers (cao 104)?