Wat is werkbaar werk?

Werkbaar werk is werk dat rekening houdt met wat werknemers kunnen, kennen en willen.

De vijf voorwaarden (zie schema)

In de praktijk krijgt werkbaar werk, afhankelijk van persoon tot persoon, een andere invulling. Een job die voor de ene persoon boeiend en uitdagend klinkt, kan voor een ander saai en afstompend zijn. Sommige werknemers houden van afwisseling. Terwijl anderen net zweren bij routine en voorspelbaarheid. Mensen reageren op de meest uiteenlopende manieren op stress. Niet iedereen kan er evenveel van hebben.
Wie wil werken aan werkbaar werk moet rekening houden met de diversiteit onder werknemers.

Daarnaast veranderen werknemers ook zelf. Hun vaardigheden,kennis, en behoeften veranderen doorheen de tijd. Kijk maar eens naar je eigen situatie: de taken die je kan doen, de uren die je wil werken, de ondersteuning die je wenst, het materiaal datje nodig hebt, de manier waarop je werk en privé wil combineren, … 5, 10 of 15 jaar geleden? Of binnen 5 à 10 jaar? Grote kans dat je antwoord zal verschillen. Logisch want wat voor iemand werkbaar werk is, is mede afhankelijk van de levens-, leeftijd- en loopbaanfase waarin die persoon zich bevindt.

Ga naar het stappenplan werkbaar werk

(<<) vorige situatie   |  volgende situatie(>>)

Je job krijgt de stempel ‘werkbaar werk’ als aan deze vijf voorwaarden is voldaan: