Het stappenplan werkbaar werk: aan de slag!

Het stappenplan werkbaar werk is een instrument voor werknemersvertegenwoordigers die streven naar betere en aangenamere jobs. Het is een middel om de slaagkans van het overleg over werkbaar werk met de werkgever te vergroten.

Het stappenplan werkbaar werk helpt jou als werknemersvertegenwoordiger om na te denken over:

  • concrete knelpunten die werknemers in jullie onderneming ervaren op vlak van werkbaar werk;
  • maatregelen die een structurele oplossing kunnen bieden;
  • een manier om hierover met jullie werkgever in gesprek te gaan.
NAAR HET STAPPENPLAN WERKBAAR WERK

De 4 stappen van het stappenplan leiden tot een plan van aanpak dat een overzicht geeft van:
  • de concrete maatregelen die in jullie onderneming tot meer werkbaar werk kunnen leiden;
  • de rol die jij daarbij kan opnemen en wanneer;
  • de personen die jou kunnen helpen;
  • de manier waarop je de werkgever best aanspreekt;
  • de argumenten die je daarbij kan uitspelen;
  • de mogelijke ongewenste effecten die je moet vermijden.

Je kan elke stap afzonderlijk nemen. Maar voor de kwaliteit en volledigheid van de resultaten raden we toch sterk aan om geen stappen over te slaan. Indien nodig kan je je gegevens tussentijds bewaren en later op een ander moment verder werken. Vergeet aan het einde van stap 4 je plan van aanpak niet af te printen. Dan kan je het meteen gebruiken om aan de slag te gaan!

Stap 1: Kennen.
Ga op zoek naar de kern van het probleem.

NAAR HET STAPPENPLAN WERKBAAR WERK

Stap 2: Kiezen.
Bepaal wat je wil én kan veranderen.

DIRECT NAAR STAP 2: KIEZEN

Stap 3: Kopen.
Maak je sterk om je verhaal te verkopen.

DIRECT NAAR STAP 3: KOPEN

Stap 4: Keuren.
Stel je plan van aanpak op punt en… ga er voor!

DIRECT NAAR STAP 4: KEUREN