Wat is werkbaar werk?

Je job krijgt de stempel ‘werkbaar werk’ als tegelijkertijd aan volgende 5 voorwaarden is voldaan:

  • je job is boeiend en uitdagend;
  • je hebt voldoende ruimte om arbeid en privé op elkaar af te stemmen;
  • je werk biedt je de kans om je zelf te ontplooien en bij te leren;
  • je job brengt jouw geestelijke en/of lichamelijke gezondheid geen schade toe;
  • je hebt voldoende zekerheid over het behoud van werk.
Kort samengevat: werkbaar werk is werk dat rekening houdt met wat werknemers kunnen, kennen en willen.

In de praktijk krijgt werkbaar werk afhankelijk van persoon tot persoon een andere invulling. Een job die voor de ene persoon boeiend en uitdagend klinkt, kan voor een ander saai en afstompend zijn. Sommige werknemers houden van afwisseling terwijl anderen net zweren bij routine en voorspelbaarheid. Mensen reageren op de meest uiteenlopende manieren op stress. En niet iedereen kan er evenveel van hebben. Wie wil werken aan werkbaar werk moet rekening houden met de diversiteit onder werknemers.

Daarnaast veranderen werknemers ook zelf. Hun vaardigheden, kennis en behoeften wijzigen doorheen de tijd. Kijk maar eens naar je eigen situatie. Vergelijk de taken die je doet, de uren die je werkt, de ondersteuning die je wenst, het materiaal dat je nodig hebt, de manier waarop je werk en privé combineert, … met 5, 10 of 15 jaar geleden? Of met je gewenste situatie over 5 à 10 jaar? Grote kans dat je antwoord zal verschillen. Logisch want wat voor iemand werkbaar werk is, is ook afhankelijk van de levens-, leeftijds- en loopbaanfase waarin die persoon zich bevindt.