Denk na over de communicatie met collega's op de werkvloer.

 • Weet wát je wil communiceren.
 • Bepaal dan hoe je zal communiceren.
De meeste werknemers gaan op het werk zelf niet actief op zoek naar informatie. Hou dat goed in het achterhoofd. Schriftelijke communicatie lijkt dikwijls erg aanlokkelijk. Je kan verslagen posten op internet, documenten afficheren op de werkvloer, pamfletten uitdelen, een nieuwsbrief opmaken, … of zelfs sociale media inschakelen. Maar als je jezelf even in de plaats stelt van de doelgroep die je wil bereiken, dan weet je dat dit vaak niet genoeg is. Want mensen worden constant overspoeld met informatie, thuis en op het werk.

Denk goed na wat, wanneer en hoe je zal communiceren naar de collega’s op de werkvloer. Afhankelijk van hetgeen je wil bereiken zal je andere communicatiemiddelen moeten gebruiken. Soms is het beter mensen mondeling te informeren, soms schriftelijk. Mondeling communiceren kost meer tijd, maar je ziet wel hoe werknemers reageren en je kan zaken extra uitleggen of verduidelijken. Bij schriftelijke communicatie is het net andersom: je bereikt sneller meer collega’s. Maar vaak weet je niet of en hoe de boodschap bij je collega’s overkomt.

Stel daarom de vraag wat je precies wil bereiken vóór je kiest hoe je zal communiceren. Bepaal op die basis welke middelen of kanalen je zal gebruiken:

Communicatiedoel

Mogelijke Middelen

Wil je collega’s informeren over standpunten, geplande acties of bepaalde ontwikkelingen? Mondeling:
 • Op de werkvloer
 • In de wandelgangen
 • Via je netwerk
 • Tijdens een vergadering
Schriftelijk:
 • Pamflet, folder of affiche
 • E-mail
 • Nieuwsbrief
 • Verspreiden van (samengevat) verslag
Wil je collega’s raadplegen over een specifieke kwestie? Mondeling:
 • Bevraging op de werkvloer
 • Telefonische bevraging
 • Personeelsvergadering
Schriftelijk:
 • Vragenlijst of enquête
 • Reactie vragen via e-mail
 • Ideeënbus
Wil je collega’s mobiliseren om een bepaalde vraag of voorstel te ondersteunen? Mondeling:
 • Op de werkvloer
 • (Ludieke) actie(s)
 • Personeelsvergadering
Schriftelijk:
 • Petitie
 • Pamflet of affiche
Wil je verantwoording afleggen voor bepaalde keuzes of standpunten? Mondeling:
 • Op de werkvloer
 • Personeelsvergadering
 • Presentaties
Schriftelijk:
 • Pamflet of folder
 • E-mail
 • Nieuwsbrief
 Geïnspireerd op: Communicatie met de achterban, Medezeggenschap Sociale Werkvoorziening (http://www.mzsw.nl/informatiecentrum/communicatie-achterban/)