Stem je communicatie af op de heersende cultuur en gewoontes in de onderneming.

  • Zoek de missieverklaring van de onderneming op en ga na welke waarden de onderneming wil uitstralen.
  • Ga na of deze waarden ook op de werkvloer worden beleefd en overeenkomen met de manier van werken.
  • Verwijs naar bedrijfswaarden uit de missie tijdens discussies met de werkgever over werkbaar werk.
Bijna elke onderneming beschikt over een eigen missie die specifieke bedrijfswaarden aanhaalt. De missie is een tekst die in eerste instantie voor buitenstaanders is bedoeld. Het is een verklaring van de onderneming aan de buitenwereld, samengesteld uit verschillende elementen.

  •  Werkterrein van de onderneming:
Wie zijn we? Wat doen we?
  •  Bestaansrecht van de onderneming:
Wie zijn onze klanten? In welke behoeften van die klanten voorzien onze diensten of producten?
  •  Belang voor stakeholders:
Wat willen we betekenen voor welke personen of belangengroepen (eigenaars, aandeelhouders, klanten, medewerkers, toeleveranciers, de regio, omwonenden, de samenleving, …)?
  •  Bedrijfswaarden:
Welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal in ons handelen (bv. klantgerichtheid, ondernemerschap, innovatie, vooruitstrevendheid, openheid en respect, communicatie, teamwerk, resultaatgerichtheid, professionaliteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, …)?

Deze boodschap is niet alleen voor de externe communicatie belangrijk. Ook intern kan de missie een rol van betekenis spelen. Vaak formuleren directie en management in de missie specifieke kernwaarden om een bepaald gedrag af te dwingen bij werknemers. Maar soms wordt daarbij vergeten dat directie en leidinggevenden hierin ook zelf een voorbeeldrol moeten opnemen. Respect voor de klant begint bijvoorbeeld met respect voor de werknemers; innovatie gaat makkelijker in een onderneming die diversiteit en competenties van werknemers benut; de professionaliteit van werknemers kan alleen maar groeien als het beleid voldoende aandacht heeft voor hun leerkansen; kwaliteit van de dienstverlening wordt negatief beïnvloed door te veel stress; … Bekijk bedrijfswaarden daarom kritisch. Waak er over dat ze niet vervallen tot holle woorden! Gebruik ze om de werkgever te wijzen op zijn engagementen en morele plichten op vlak van werkbaar werk.

Een gezonde bedrijfscultuur met een hoge werknemerstevredenheid wordt gevoed door werknemers die de missie en waarden als écht ervaren. Maar de positieve impact gaat helemaal verloren als deze waarden op de werkvloer niet doorleefd blijken.