Bundel de krachten ten dienste van werknemersbelangen.

  • Bespreek je ideeën met andere werknemersvertegenwoordigers. Bepaal gezamenlijk doel en aanpak.
  • Stel het algemene werknemersbelang boven individuele belangen.
  • Denk na over wat en wanneer je zal communiceren naar de werknemers. Let op met het creëren van valse verwachtingen.
  • Laat je bijstaan door een vakbondsmedewerker om strategie en tactiek te ontwikkelen indien nodig.
Teamwerk maakt je sterk. Een goede communicatie met andere werknemersvertegenwoordigers en met de werkvloer is cruciaal als je wil slagen in je doelstelling om de werkbaarheid van jobs te verbeteren. De kans is echter reëel dat niet alle werknemersvertegenwoordigers op één lijn zitten. Sommigen zijn misschien niet overtuigd dat er verandering nodig is. Anderen wijten de toestand aan andere oorzaken. Nog anderen zien wel hetzelfde probleem, maar stellen een verschillende oplossing voor. Bespreek daarom vóór je naar de werkgever of werknemers trekt waar jullie precies voor willen gaan. Richt de neuzen in dezelfde richting. Bepaal een gezamenlijke strategie en tactiek. Mocht je niet goed weten hoe je dit alles kan organiseren, klop dan aan bij iemand van je vakbond voor hulp.
“Onder werknemersvertegenwoordigers vallen er soms wel harde woorden of felle discussies over de te volgen stappen. Ons voordeel is dat deze discussies op de militantenkern zelf worden gevoerd – intern – en dat ze op die manier dienen om gezamenlijke standpunten te voeden. Naar buiten toe wordt er aan één zeel getrokken. De andere fracties houden geen zulk overleg. En dat zie je ook. Dat is meer een verzameling van individuen.”Je weet dat mensen verschillende meningen, prioriteiten en belangen hebben. Door jouw voorstel met verschillende mensen te bespreken kan je het nog verder verfijnen: extra voordelen waaraan je zelf nog niet had gedacht toevoegen aan je verhaal, rekening houden met valkuilen die je over het hoofd had gezien, … Kortom, je zal beter kunnen inspelen op de diversiteit onder werknemers.

Zoek in de eerste plaats naar gemeenschappelijke bekommernissen zodat zoveel mogelijk werknemers zich aangesproken voelen door de zaken waarmee jij bezig bent. Dat maakt dat jij straks aan de onderhandelingstafel de macht van het getal kan inzetten.
Denk tenslotte ook na hoe en wanneer je jullie plannen aan de werknemers gaat meedelen. Is het aangewezen om eerst de werknemers te informeren over de acties die jullie plannen? Zo kan je het draagvlak op de werkvloer vergroten en de druk ten aanzien van de werkgever opvoeren. Of zou dat valse verwachtingen scheppen en achteraf frustratie in de hand werken? Kunnen jullie alle werknemers mond aan mond de nodige info bezorgen? Of zijn andere kanalen of middelen beter geschikt? Zijn er werknemers waarvoor je extra aandacht zal moeten hebben? Is het zinvol om andere fracties in te lichten of liever wachten tot later?   
"Een vakbond moet rond het collectieve werken. De macht van het getal inzetten. Te veel aandacht voor individuele cases kan leiden tot de uitholling van het syndicale werk.”