Maak doordachte keuzes. Bereid je voor om verantwoording af te leggen.

  • Zorg dat je anderen kan uitleggen op welke manier(en) jouw voorstel een oplossing biedt voor de problemen. Bereid je verhaal voor.
  • Zet de voordelen die jouw voorstel voor anderen oplevert in de verf.
  • Probeer op voorhand een antwoord te bedenken op mogelijke tegenargumenten of weerstand.
Je hebt grondig nagedacht over de knelpunten rond werkbaar werk in jouw onderneming. Door oorzaken en gevolgen in kaart te brengen heb je een analyse van het probleem gemaakt. Vervolgens heb je prioriteiten vastgelegd. Je hebt die specifieke zaken benoemd die volgens jou essentieel zijn om de werkbaarheid van jobs in de onderneming te verbeteren. De analyse die je hebt gemaakt en de verbetermogelijkheden die je hebt bedacht, lijken voor jou vanzelfsprekend en logisch. Hou er rekening mee dat niet iedereen dezelfde kijk op de situatie heeft en dat je straks jouw verhaal aan de man zal moeten brengen. Je zal de keuzes die je hebt gemaakt moeten verantwoorden. Bij voorkeur op een manier dat anderen zich kunnen herkennen in jouw voorstel.

Je kan niet om deze stap heen. Zonder communicatie zal je niets kunnen veranderen. Je zal moeten verwoorden welke keuzes je hebt gemaakt. Je zal moeten uitleggen waarom jij denkt dat jouw ideeën kunnen werken en wat er dan precies doorslaggevend is. Je zal woorden moeten gebruiken om mensen te overtuigen en dingen in beweging te krijgen.
Denk bij elke stap van je analyse en strategiebepaling goed na hoe je jouw keuzes kan verkopen aan anderen. Dit niet alleen aan gelijkgezinden, maar ook en vooral aan werknemers of leidinggevenden waarvan je vermoedt dat ze jouw mening niet ten volle delen. Zorg dat je verhaal goed en logisch in elkaar zit. Anticipeer op mogelijke tegenargumenten of weerstand. Denk na wat jouw voorstel anderen zou kunnen opleveren. Welke voordeel doen ze met het meestappen in jouw verhaal? Of wat hebben ze net te verliezen als ze dat niet doen?
  
“Wij zitten al jaren met een problematisch hoog absenteïsmecijfer. Het moet altijd maar rapper en rapper gaan. En op een bepaald moment raken mensen op en haken af. De directie klaagt dit al lang aan, maar doet er niets aan. Nochtans… Er lopen hier twee externe firma’s rond die de kwaliteitscontrole doen. Die mannen kennen er niets van en kosten handen vol geld. Terwijl bij veel collega’s de wil en de kennis er is om zelf de kwaliteitscontrole te mogen doen. Als we het zelf konden doen, dan zou de controle én beter én goedkoper verlopen. Iemand die bij ons een tijdje mee heeft gedraaid, kan makkelijk het werk van twee van die onderaannemers aan. En dat zou de mensen tenminste wat motiveren.”