Wees creatief. Durf buiten de lijnen kleuren.

  • Durf gewoontes en vanzelfsprekendheden in jouw onderneming in vraag stellen.
  • Laat je inspireren door ervaringen van mensen uit andere ondernemingen en sectoren.
  • Leer bewust zoeken naar vernieuwende ideeën en creatieve oplossingen voor problemen. Leer creatief denken.
“In het begin was er een erg familiale sfeer in de wasserij. Maar naar ’t einde toe was daar niets meer van te merken. ’t Was een fabriek geworden. Vroeger kon je eens iets doen. Mocht je eens spelen. Ik verkleedde me soms als een manneke van den Honda. Want wij wasten hun kleren he. En de meesteres reclameerde dan wel eens, maar dat was het dan ook. Door de jaren heen is de stress verdrievoudigd. Als je nu bijvoorbeeld maar even stilstaat, dan kreeg je daar direct een opmerking over.”    
Het is soms moeilijk om nieuwe ideeën en acties te ontwikkelen om een bepaald probleem op te lossen. Zeker als het gaat over werkbaar werk. Door de jaren heen ontwikkelen mensen op de werkvloer bepaalde gewoontes, normen en waarden. Mede daardoor heeft elke onderneming een eigen cultuur met geschreven en ongeschreven regels, bepaalde omgangsvormen, een definitie van wat normaal en vanzelfsprekend is, … Je ziet dat bijvoorbeeld goed wanneer er nieuwe collega’s worden aangeworven. Ze moeten zich aanpassen aan de geldende gewoontes en gebruiken en leren wat er kan en wat niet.
Een bedrijfs- of organisatiecultuur bepaalt dus welk gedrag en welke acties er in een onderneming passen en welke niet. Dat betekent ook dat de bedrijfscultuur veel invloed heeft op de manier waarop mensen denken over problemen op de werkvloer. Oplossingen die niet passen bij de normale manier van denken of werken, worden vaak niet gezien of naar de prullenmand verwezen nog vóór er goed is over nagedacht.
“Bij ons in de schoonmaak is de klant in principe koning. Maar dat wil niet zeggen dat je zomaar alles moet doen wat ze zeggen, vind ik. Ik heb eigenlijk altijd kunnen werken zoals ik dat wou. Je moest gewoon een beetje praten met de klant. Volgens mijn contract moest ik bijvoorbeeld werken van 8u tot 12u. Ik zei aan de klant dat ik dan eigenlijk voor 12u het tapijt in de bureaus moest stofzuigen en dat ik daarmee de werknemers zou storen. Daarom kwamen we overeen dat ik het tapijt tijdens hun middagpauze zou stofzuigen. En dat ik mocht werken van 8u30 tot 12u30. Dat kwam mij beter uit.” 
Om werkbaarheidsproblemen aan te pakken moet je soms buiten de lijntjes kleuren. Je moet de vanzelfsprekendheid van gewoontes en procedures in je onderneming in vraag durven stellen. Out-of-the-box-denken, zoals men dat wel eens noemt. Zoek naar vernieuwende ideeën en creatieve oplossingen voor problemen. Laat je inspireren door ervaringen van mensen uit andere ondernemingen en sectoren. Mogelijk kun je uit hun aanpak iets leren. Of leer zelf bewust zoeken naar nieuwe ideeën. Leer creatief denken. Daar bestaan 101 tips voor. Het is allemaal een kwestie van training. Heel kort gesteld, komt het neer op het volgende:

  • Stap 1:
Beschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk.
  • Stap 2:
Verzin zoveel mogelijk ideeën of oplossingen. Laat je vooral niet afremmen door kritieken over bijvoorbeeld haalbaarheid, praktische uitvoerbaarheid, kostprijs… Stel je oordeel uit! Beeld je even in dat alles mogelijk is. Je zal merken dat het ene idee op de duur naar een ander leidt en dat onrealistische ideeën uiteindelijk inspiratie kunnen bieden voor concrete, haalbare voorstellen.
  • Stap 3:
Maak een keuze. Ga na of de beste ideeën uit je lijst haalbaar en uitvoerbaar zijn. Denk na wat daarvoor nodig is.
  • Stap 4:
Lanceer je idee(ën).