Wees realistisch. Stel prioriteiten.

 • Steek geen energie in zaken die werknemersvertegenwoordigers noch de werkgever kunnen beïnvloeden.
 • Maak een lijst met de belangrijkste knelpunten: die problemen die de grootste gevolgen hebben voor het grootst aantal werknemers.
 • Werk doelgericht. Kies uiteindelijk voor één of enkele prioritaire knelpunten.
“De besparingen die de overheid oplegt aan onze organisatie liggen mee aan de basis van heel wat werkbaarheidsproblemen die onze collega’s ervaren. We kunnen daar wel over klagen, maar uiteindelijk helpt ons dat niks vooruit. We kunnen de klok toch niet terugdraaien.”    
Op een bepaald moment moet je kiezen welk(e) punt(en) je wil bespreken met de werkgever en welke niet. Kiezen is verliezen. Je kan niet alle knelpunten van werkbaar werk tezelfdertijd aanpakken. Maar prioriteiten bepalen kan moeilijk zijn omdat de meest opvallende problemen niet altijd de belangrijkste zijn. Ook omdat jij als werknemersvertegenwoordiger of jullie werkgever niet altijd de macht hebben om alles wat fout loopt recht te trekken. 
Om gerichte keuzes te kunnen maken moet je eerst de verschillende knelpunten in kaart brengen. Maak om te beginnen een opsomming van alle werkbaarheidsknelpunten uit jullie onderneming die je zou willen aanpakken. Schrap die zaken die jij of je werkgever niet kunnen beïnvloeden. Steek geen energie in zaken die niet in jullie macht liggen. Dat is verloren moeite.

Stel bij elk knelpunt uit je lijst 2 vragen:
 • Op hoeveel werknemers heeft dit een effect?
 • Hoe ernstig zijn de gevolgen voor werknemers als niemand dit knelpunt aanpakt?
Dit helpt om het belang van de opgesomde knelpunten beter in te schatten:
 • Topprioriteit = knelpunt dat ernstige gevolgen heeft voor een grote groep werknemers.
 • Prioriteit = knelpunt dat ernstige gevolgen heeft voor een kleinere groep werknemers.
 • Belangrijk = knelpunt dat beperkte gevolgen heeft voor een grote groep werknemers.
 • Minder belangrijk = knelpunt dat beperkte gevolgen heeft voor een kleinere groep werknemers.

 

 Richt je aandacht in eerste instantie op die knelpunten die de grootste gevolgen hebben voor het grootste aantal werknemers. Welk concreet knelpunt jij uiteindelijk kiest om aan te pakken, is een beslissing die je zelf moet maken. Het kan echter helpen om tijdens het beslissen volgende vragen in het achterhoofd te houden:
 • Is een oplossing voor dit probleem eenvoudig te realiseren?
 • Kan het aanpakken van dit knelpunt snel tot resultaat leiden?
 • Wat met eventuele praktische, technische of organisatorische moeilijkheden?
 • Komt een oplossing voor dit probleem tegemoet aan zij die dit het meeste nodig hebben?
 • Is deze piste financieel haalbaar?
  • Kan je werkgever hiervoor ergens subsidies verkrijgen?
  • Wat kost het de werkgever als er niets verandert?
 • Hoe zullen werknemers reageren op dit idee?
 • Hoe zullen leidinggevenden en/of directie hierop reageren?
 • Past het bespreken en aanpakken van dit probleem binnen het bedrijfsklimaat?