Ga bewust om met energierovers.

  • Besef dat sleutelen aan werkbaar werk een werk van lange adem is.
  • Verwacht het onmogelijke niet. Maak een realistische inschatting van wat in jouw onderneming (op termijn) haalbaar is.
  • Bereid je zo goed mogelijk voor op ongewenste moeilijkheden en uitdagingen die je zal tegenkomen.
Een speciale formule of geheim ingrediënt om werkbaar werk van vandaag op morgen te realiseren is er niet. De wil, de inzet en het doorzettingsvermogen van werknemersvertegenwoordigers zoals jij zullen het verschil moeten maken. In principe is het in elke onderneming in elke situatie mogelijk om aan de werkbaarheid van jobs te sleutelen. Maar de ene persoon zal het moeilijker hebben dan de andere. Zeker wanneer er energierovers in het spel zijn: ongewenste obstakels die de wil en motivatie om er mee door te gaan ernstig (kunnen) aantasten.

Probeer op voorhand in te schatten met welke moeilijkheden je geconfronteerd kan worden. Denk na hoe je met dergelijke energierovers zal omgaan. Vlieg je er gewoon extra hard in en ga je elke uitdaging onverschrokken aan? Of wil je sommige confrontaties liever niet aangaan? Zoek je hulp bij anderen? Kan je ergens bijkomende energie vinden of gewoon eens bij iemand op verhaal komen als dat zou nodig zijn? Ben je bereid om je op te trekken aan kleine succesjes of zet je in op een totale ommekeer?

Hieronder alvast enkele tips om met veelvoorkomende energierovers om te gaan.

  • Lapt je werkgever de loon- en arbeidsvoorwaarden uit je sector aan zijn laars? Pak eerst deze uitdaging aan en stel orde op zaken. Bij flagrante inbreuken kan je steunen op bestaande wetgeving om de situatie aan te pakken.
  • Zit je aan tafel met leidinggevenden die geen beslissingsmacht hebben? Probeer eerst de juiste gesprekspartners rond de tafel te krijgen en zo de voorwaarden te creëren om tot een zinvol gesprek met de werkgever te komen.
  • Zit je aan tafel met leidinggevenden die geen beslissingen durven nemen? Dring in eerste instantie aan om afspraken en engagementen zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Voer – indien nodig – de druk op de werkgever op.
  • Twijfel je of je genoeg invloed kan uitoefenen op de gang van zaken in je onderneming? Zoek steun en inspiratie bij collega’s of vakbonden. Peil via het contactformulier op deze site naar opleidingen in jouw buurt.
  • Geloven jouw collega’s niet in je slaagkansen? Laat je niet verlammen door hun opmerkingen. Gebruik hun kritieken in jouw voordeel en denk na hoe je zal omgaan met de moeilijkheden die ze voorspellen. Probeer hun ongelijk te bewijzen, niet in woorden maar door daden.
  • Heb je twijfels bij de steun en actiebereidheid van collega’s en werknemers? Betrokkenheid en communicatie zijn in dit geval sleutelwoorden. Maak duidelijk waar je mee bezig bent. Schets waarom en hoe dit voordelen kan opleveren voor de werknemers. Betrek hen bij je activiteiten.