Speel je unieke positie in de onderneming uit.

  • Meer dan de werkgever weet jij hoe werknemers zich voelen bij de gang van zaken. Gebruik deze troef.
  • Ga op zoek naar extra informatie om je pleidooi te onderbouwen.
  • Gebruik informele contacten in je voordeel.
  • Vergeet lessen en ervaringen uit het verleden niet. Leer er uit.
  • Laat je ondersteunen door syndicale diensten indien nodig.
Door je nauwe contacten met de werknemers weet jij als geen ander wat er leeft op de werkvloer. Jij kent de bezorgdheden en verzuchtingen die werknemers niet aan hun chefs durven zeggen. Jij beschikt dus over informatie die de werkgever niet heeft maar die cruciaal is om werknemers aan het werk te houden. Maak er gebruik van. Vaak kun jij beter dan de directie inschatten hoe werknemers zaken ervaren, wat ze denken en hoe ze op nieuwigheden zullen reageren.
Als werknemersvertegenwoordiger heb jij waarschijnlijk ook informele contacten met mensen in jouw onderneming: collega’s van andere diensten of afdelingen, leidinggevenden, HR-medewerkers of directieleden, preventiediensten, … Men zegt wel eens dat de belangrijkste zaken in de wandelgangen worden beslist. In hoeverre dat ook in jullie onderneming waar is, kan jij zelf het beste beoordelen. Maar in elk geval: vertrouwelijke contacten en een breed, informeel netwerk bieden extra kansen.     
“Als je ziet welke problematieken mensen soms allemaal meesleuren naar het werk… Soms ben ik meer sociaal assistent dan iets anders. En dat is een dubbel gevoel. Want het zorgt wel voor extra belasting, maar het toont ook dat mensen je in vertrouwen nemen. Als werknemers problemen hebben met hun werkbelasting dan gaan ze rapper naar een werknemersvertegenwoordiger stappen dan naar een chef.” 
Leidinggevenden staan vaak onder druk om op korte termijn de best mogelijke resultaten te realiseren. Als werknemersvertegenwoordiger voel jij die druk minder of kan jij die druk beter relativeren. Wanneer mensen zich blindstaren op de korte termijn kan jij hun perspectief verruimen en hen confronteren met de effecten op het welzijn van werknemers op langere termijn. Als je al wat langer meedraait kun je hierbij bovendien terugvallen op lessen en ervaringen uit het verleden.

Als je ook syndicaal actief bent, heb je toegang tot informatie over het reilen en zeilen van jullie onderneming. Syndicale bevoegdheden, cao’s en wettelijke verplichtingen waaraan jouw werkgever moet voldoen, stellen jou in de mogelijkheid om klachten over werkbaar werk te onderzoeken. Het gesprek over werkbaar werk hoef je dus niet enkel te baseren op je buikgevoel of op getuigenissen van enkelingen. Ga zelf op zoek naar bijkomende nuttige informatie om je pleidooi te onderbouwen. Maak desgewenst gebruik van syndicale diensten (vakbondssecretaris, diversiteitsconsulent, EFI-deskundigen, vorming, …) om je dossier mee op te maken.