De infofiches

Elke infofiche behandelt concrete tips en aandachtspunten voor werknemers die willen inzetten op werkbaar werk. Ze kunnen je helpen bij het opmaken van een gericht plan van aanpak. Omdat de tips sterk verbonden zijn met de verschillende stappen uit het stappenplan, kan je ze ook raadplegen tijdens het invullen van het stappenplan zelf. Maar via de bruine navigatiebalk onderaan het scherm kan je er ook gewoon in grasduinen. De fiches bieden inspiratie om keuzes te maken, drempels te overwinnen en om de juiste vragen te stellen.

Alle fiches zijn printbaar. Vormers kunnen ze hanteren als vormingsmateriaal.